Olen Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija (Yamk 2019) ja taidekasvattaja (TaM 1994).

Tällä hetkellä kuvataiteellinen ilmaisu on minulle keino kurottaa kohti näkymätöntä. Työskentelytapani on avoin luova prosessi, jossa lähtökohtana on hiljaisuus. Prosessia muovaa mielenliikkeet, tunteet tai kaipuu sisäisen yhteyden kokemiseen. Eri tekniikat ja materiaalit puhuttelevat kulloinkin käynnissä olevaa sisäistä prosessia. Teokset saavat ilmiasunsa piirustuksen, maalauksen, kolmiulotteisen työskentelyn tai videon kautta. Teokseni kutsuvat pysähtymään ja astumaan teoksen mietiskelevään tunnelmaan. 

Toimin myös OOODIDOO-ryhmässä, joka tutkii koettua näkymätöntä läsnäoloa meditatiivisella ja kollektiivisella kuvan tekemisen menetelmällä. Työskentelyn keskiössä on itse luova tapahtuma.